Cennik oprogramowania Falcom®


Zarządzanie strategiczne


Strategy Manager Business

Oprogramowanie do szybkiego opracowania strategii firmy. 1999 PLN + VAT

Genruje dokument strategii w formacie MS Word.
Analiza czynników ryzyka


Risk Factors

Program do analizy czynników ryzyka. 2499 PLN + VAT

Program Risk Factors służy do analizy czynników ryzyka działalności przedsiębiorstwa. Czynniki te mogą mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny. Działanie programu polega na wprowadzeniu danych dotyczących szeregu zidentyfikowanych czynników ryzyka w podziale na dowolne grupy tworzące określone kategorie.

Dla każdego czynnika ryzyka określa się jego prognozę przy użyciu skali lingwistycznej, pięciostopniowej o następujących wartościach: duży wzrost (↑), wzrost (↗), stabilizacja (→), spadek (↘), duży spadek (↓).

Po wprowadzeniu danych program Risk Factors automatycznie tworzy rozkłady prawdopodobieństwa wartości oczekiwanyej siły wpływu czynników ryzyka na przedsiębiorstwo przy użyciu symulacji Monte Carlo (metoda bootstrap). Wyznacza skumulowane rozkłady prawdopodobieństwa siły wpływu poszczególnych grup czynników ryzyka na przedsiębiorstwo. Tworzy mapy ryzyka i ranking ryzyka dla poszczególnych grup. Oblicza wartość narażoną na ryzyko dla poszczególnych grup (Value at Risk, VaR) dla dowolnego poziomu ufności. Automatycznie generuje scenariusze ryzyka: pesymistyczny, optymistyczny, najbardziejprawdopodobny i niespodziankowy. Tworzy szczegółowy raport, który może zostać przesłany do programu Word oraz umożliwia eksport danych do programu Excel.Przesyła zaawansowany raport do MS Word HTML.
Analiza ryzka (Value at Risk, rozkłady prawdopodobieństwa, symulacje Monte Carlo)


V@Risk

Program V@Risk do symulacji Monte Carlo dla dowolnych modeli użytkownika. 4999 PLN + VAT

Program umożliwia:
- wyznaczanie wartości narażonej na ryzyko (Value at Risk, VaR) dla dowolnego poziomu ufności;
- wyznaczanie rozkładu prawdopodobieństwa możliwych do uzyskania wartości;
- obsługę modeli finansowych (w tym cash flow), sprzedażowych, procesowych i technicznych;
- wykorzystanie kilkunastu rozwiązanych przykładowych modeli poglądowych;
- obsługę rozkładów zmiennych: równomierny, normalny (Gaussa), trójkątny, wykładniczy, Pareto, logistyczny, lognormalny, Rayleighta, beta, gamma, Weibulla.
Symulacje Monte Carlo przepływów finansowych (Cash Flow, CF)


Cash Flow Risk Pro

Program do symulacji przepływów finansowych. 1999 PLN + VAT

Wyznacza wartość narażoną na ryzyko (Value at Risk, VaR) dla wskazanego poziomu ufności oraz
rozkład prawdopodobieństwa wartości zakutalizowanej netto (Net Present Value, NPV).
Audyt procesów biznesowych przedsiębiorstwa


PEMMAudyt

Program do audytu procesów biznesowych według metodyki PEMM (Process and Enterprise Maturity Model). 1499 PLN + VAT

Genruje dokument raportu w formacie MS Word.
Promocja! Oprogramowanie do analizy 7S McKinseya - gratis!
Zarządzanie zmianami


7S Analysis

Analiza gotowości organizacji do wprowadzenia zmian wg metody 7S McKinseya 499 PLN + VAT.

Genruje dokument raportu w formacie MS Word.
Bazy danych B2B


Baza email 2018 wersja Standard

Ogólnopolska baza danych 3.000.000 firm z aktualnymi adresami email ponad 800.000 firm. Baza danych zawiera 4.000.000 numerów telefonów, w tym ponad 2.000.000 numerów telefonów komórkowych.
Każdy rekord bazy danych zawiera:
- adres e-mail;
- numer telefonu;
- nazwę firmy;
- ulicę;
- miejscowość;
- kod pocztowy.

W sprawie wyceny bazy danych prosimy o kontakt e-mail na adres kontakt@falcom.pl

Baza email 2018 wersja Pro

Ogólnopolska baza danych z aktualnymi adresami email ponad 800.000 firm. Nasycenie rekordów 100%.
Każdy rekord bazy danych zawiera:
- adres e-mail;
- numer telefonu;
- nazwę firmy;
- ulicę;
- miejscowość;
- kod pocztowy;
- kod PKD wiodącej działalności.

W sprawie wyceny bazy danych prosimy o kontakt e-mail na adres kontakt@falcom.pl

Baza email 2018 wersja Full

Ogólnopolska baza danych z aktualnymi adresami email ponad 800.000 firm. Nasycenie rekordów 100%.
Każdy rekord bazy danych zawiera:
- adres e-mail;
- numer telefonu;
- nazwę firmy;
- ulicę;
- miejscowość;
- kod pocztowy;
- kod PKD wiodącej działalności;
- imię i nazwisko właściciela;
- datę utworzenia firmy;
- kody PKD działalności dodatkowych;
- numer NIP;
- numer Regon;
- numer KRS.

W sprawie wyceny bazy danych prosimy o kontakt e-mail na adres kontakt@falcom.pl

Program Kurier3 do korespondencji seryjnej e-mail

Program współpracujący ze skrzynką nadawczą programu pocztowego MS Outlook 299 PLN + VAT.

Uwaga,
Przy zakupie dowolnej bazy danych, której warość netto przekroczy 500 PLN udzialamy bezpłatnej licencji na oprogramowanie Kurier3.Pozostałe programy

Analiza SWOT

Program do przeprowadzania analizy SWOT.

100 PLN + VAT.

Kalkulator kredytowy

Program do obliczania płatności rat kredytu przy założeniu płatności w jednakowych spłatach kapitałowych lub jednakowych spłatach rat.

198 PLN + VAT (gratis przy zakupie oprogramowania do analizy SWOT).


© 1993-2016 Falcom® | Oferta | Szkolenia | Oprogramowanie | Bazy danych | Klienci | Cennik | Zamówienia | Kontakt | eBiuletyn |