Cennik baz danych B2B Falcom® Doradztwo Gospodarcze


1. Bazy danych B2B z numerami telefonów komórkowych


1.1 Fitrowana baza danych podmiotów gospodarczych (według kryteriów podanych przez klienta)

Liczba rekordów: 3 500 000. Firmy aktywne na listopad 2022. Cena za 1 rekord od 2 do 3 gr + VAT - w zależności od liczby zamawianych rekordów.
Minimalne zamówienie wynosi 10 000 rekordów. W wypadku mniejszych zamówień doliczamy -- PLN + VAT za przygotowanie bazy danych.
Rekordy filtrujemy na podstawie kryteriów podanych przez klienta (np.: miejscowości, województwa, branże). W razie potrzeby dedulikujemy dane z numerami z baz danych klientów.

Każdy rekord bazy danych zawiera:
- nazwa firmy;
- numer telefonu komórkowego do właściciela firmy (dla 100% rekordów);
- kod pocztowy;
- miejscowość;
- gmina;
- powiat;
- województwo;

1.2 Ogólnopolska baza danych podmiotów gospodarczych

Liczba rekordów: 190 000. Firmy aktywne na listopad 2022. Cena: ---- PLN + VAT (tylko 1,8 gr + VAT/rekord)

Każdy rekord bazy danych zawiera:
- nazwa firmy;
- numer telefonu komórkowego do właściciela firmy (dla 100% rekordów);
- adres e-mail do właściciela firmy (dla 57% rekordów);
- kod pocztowy;
- ulica z numerem;
- miejscowość;
- gmina;
- powiat;
- województwo;
- numer NIP;
- branża w której działa firma.

1.3 Baza danych podmiotów gospodarczych (złote numery)

Liczba rekordów: 807 000. Firmy aktywne na listopad 2022. Cena (od 2,2 gr + VAT/rekord) za jeden rekord - za odpowiedną liczbę rekordów wyselekcjonowanych, najlepszych złotych numerów podana została w tabeli.

Każdy rekord bazy danych zawiera:
- nazwa firmy;
- numer telefonu komórkowego do właściciela firmy (dla 100% rekordów);
- kod pocztowy;
- miejscowość;
- gmina;
- powiat;
- województwo;

Liczba wyselekcjonowanych
najlepszych złotych numerów

Cena za jeden rekord
 

Przykładowy format
jednego z numerów

10 000

---- PLN + VAT/rekord

X1XXXXXXX

20 000

---- PLN + VAT/rekord

5XYXYXZXZ

30 000

---- PLN + VAT/rekord

88XYXYXY8

40 000

---- PLN + VAT/rekord

5XYXYXYZZ

50 000

---- PLN + VAT/rekord

5XYXYXY88

100 000

---- PLN + VAT/rekord

50XXYYYY5

150 000

---- PLN + VAT/rekord

53XXXXYYY

200 000

---- PLN + VAT/rekord

X1X2X3X40

250 000

---- PLN + VAT/rekord

7XXYYZZXX

300 000

---- PLN + VAT/rekord

503XXYYZZ

400 000

---- PLN + VAT/rekord

Z01Z1XXYY

500 000

---- PLN + VAT/rekord

XY3XXYYZZ

600 000

----- PLN + VAT/rekord

XY5XYZXYZ

700 000

----- PLN + VAT/rekord

XY7XYZXYZ

807 500

----- PLN + VAT/rekord

5X1234567

*UWAGA: numery o pozycjach wyższych mają łatwiejszy do zapamiętania format.
X,Y,Z oznaczają takie same cyfry w numerze.
Licząc od początku bazy danych kolejne paczki bazy można kupować osobno (w nie więcej niż 5 częœciach), np. można zakupić pierwszą paczkę, a następnie drugą, dopłacając tylko róznicę.


2. Bazy danych B2B z adresami e-mail


2.1. Filtrowana baza danych email

Liczba rekordów ponad 6 000 000. Ogólnopolska baza danych z aktualnymi adresami email ponad 800.000 firm. Firmy aktywne na listopad 2022.
Cena za 1 rekord: od ---- PLN + VAT - w zależności od liczby rekordów i ilości zamawianych pól w każdym rekordzie.

Minimalne zamówienie wynosi 10 000 rekordów. W wypadku mniejszych zamówień doliczamy -- PLN + VAT za przygotowanie bazy danych.
Rekordy filtrujemy na podstawie kryteriów podanych przez klienta (np.: miejscowości, województwa, branże). W razie potrzeby dedulikujemy dane z numerami z baz danych klientów.

Każdy rekord bazy danych zawiera:
- adres e-mail;
- numer telefonu (dla części podmiotów);
- nazwę firmy;
- ulicę;
- miejscowość;
- kod pocztowy;
- kod PKD wiodącej działalności;
- imię i nazwisko właściciela;
- datę utworzenia firmy;
- kody PKD działalności dodatkowych;
- numer NIP;
- numer Regon;
- numer KRS.

W sprawie wyceny bazy danych prosimy o kontakt e-mail na adres kontakt@falcom.pl

2.2 Program Kurier3 do korespondencji seryjnej e-mail

Program współpracujący ze skrzynką nadawczą programu pocztowego MS Outlook --- PLN + VAT.

Uwaga,
Przy zakupie dowolnej bazy danych, której warość netto przekroczy --- PLN udzialamy bezpłatnej licencji na oprogramowanie Kurier3.Cennik oprogramowania komputerowego Falcom® Doradztwo Gospodarcze


3. Zarządzanie strategiczne


3.1 Strategy Manager Business

Oprogramowanie do szybkiego opracowania strategii firmy. Cena: ---- PLN + VAT

Genruje dokument strategii w formacie MS Word.
4. Analiza czynników ryzyka


4.1 Risk Factors

Program do analizy czynników ryzyka. Cena: ---- PLN + VAT

Program Risk Factors służy do analizy czynników ryzyka działalności przedsiębiorstwa. Czynniki te mogą mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny. Działanie programu polega na wprowadzeniu danych dotyczących szeregu zidentyfikowanych czynników ryzyka w podziale na dowolne grupy tworzące określone kategorie.

Dla każdego czynnika ryzyka określa się jego prognozę przy użyciu skali lingwistycznej, pięciostopniowej o następujących wartościach: duży wzrost (↑), wzrost (↗), stabilizacja (→), spadek (↘), duży spadek (↓).

Po wprowadzeniu danych program Risk Factors automatycznie tworzy rozkłady prawdopodobieństwa wartości oczekiwanyej siły wpływu czynników ryzyka na przedsiębiorstwo przy użyciu symulacji Monte Carlo (metoda bootstrap). Wyznacza skumulowane rozkłady prawdopodobieństwa siły wpływu poszczególnych grup czynników ryzyka na przedsiębiorstwo. Tworzy mapy ryzyka i ranking ryzyka dla poszczególnych grup. Oblicza wartość narażoną na ryzyko dla poszczególnych grup (Value at Risk, VaR) dla dowolnego poziomu ufności. Automatycznie generuje scenariusze ryzyka: pesymistyczny, optymistyczny, najbardziejprawdopodobny i niespodziankowy. Tworzy szczegółowy raport, który może zostać przesłany do programu Word oraz umożliwia eksport danych do programu Excel.Przesyła zaawansowany raport do MS Word HTML.
5. Analiza ryzka (Value at Risk, rozkłady prawdopodobieństwa, symulacje Monte Carlo)


5.1 V@Risk

Program V@Risk do symulacji Monte Carlo dla dowolnych modeli użytkownika. Cena: ---- PLN + VAT

Program umożliwia:
- wyznaczanie wartości narażonej na ryzyko (Value at Risk, VaR) dla dowolnego poziomu ufności;
- wyznaczanie rozkładu prawdopodobieństwa możliwych do uzyskania wartości;
- obsługę modeli finansowych (w tym cash flow), sprzedażowych, procesowych i technicznych;
- wykorzystanie kilkunastu rozwiązanych przykładowych modeli poglądowych;
- obsługę rozkładów zmiennych: równomierny, normalny (Gaussa), trójkątny, wykładniczy, Pareto, logistyczny, lognormalny, Rayleighta, beta, gamma, Weibulla.
6. Symulacje Monte Carlo przepływów finansowych (Cash Flow, CF)


6.1 Cash Flow Risk Pro

Program do symulacji przepływów finansowych. Cena: ---- PLN + VAT

Wyznacza wartość narażoną na ryzyko (Value at Risk, VaR) dla wskazanego poziomu ufności oraz
rozkład prawdopodobieństwa wartości zakutalizowanej netto (Net Present Value, NPV).
7. Audyt procesów biznesowych przedsiębiorstwa


7.1 PEMMAudyt

Program do audytu procesów biznesowych według metodyki PEMM (Process and Enterprise Maturity Model). Cena: ---- PLN + VAT

Genruje dokument raportu w formacie MS Word.
Promocja! Oprogramowanie do analizy 7S McKinseya - gratis!
8. Zarządzanie zmianami


8.1 7S Analysis

Analiza gotowości organizacji do wprowadzenia zmian wg metody 7S McKinseya --- PLN + VAT.

Genruje dokument raportu w formacie MS Word.
9. Pozostałe programy

9.1 Analiza SWOT

Program do przeprowadzania analizy SWOT.

--- PLN + VAT.

9.2 Kalkulator kredytowy

Program do obliczania płatności rat kredytu przy założeniu płatności w jednakowych spłatach kapitałowych lub jednakowych spłatach rat.

--- PLN + VAT (gratis przy zakupie oprogramowania do analizy SWOT).


© 1993-2022 Falcom® | Oferta | Szkolenia | Oprogramowanie | Bazy danych | Klienci | Cennik | Zamówienia | Kontakt | eBiuletyn |