Korzyści wynikające z zastosowania oprogramowania PEMM Audyt

Szybkie generowanie dokumentu z przeprowadzonego audytu procesów

 • w sprawdzonym i powszechnie stosowanym formacie MS Word;
 • w internetowym formacie HTML.

  Wsparcie dla reengineeringu

 • zorientowanie przedsiębiorstwa na procesy;
 • zorientowanie przedsiębiorstwa na klienta.

  Atrakcyjnie zaprezentowane wyniki audytu procesów

 • mapy ryzyka analizowanych procesów;

  Harmonijne i estetycznie opracowane raporty dotyczące czynników umożliwiających realizację procesów

 • Wszechstronnej specyfikacji sposobu realizacji procesu;
 • Wykonawców, którzy wykonują proces, zwłaszcza w kontekście ich umiejętności i kompetencji;
 • Właścicieli, członków wyższej kadry zarządzającej, którzy ponoszą odpowiedzialność za proces i jego rezultaty;
 • Infrastruktury, systemów informatycznych i metod zarządzania ułatwiających realizację procesu;
 • Mierników, sposobów pomiaru stosowanych przez firmę do obserwacji wskaŸników efektywności procesu.

  Łatwo dostępna, profesjonalna możliwość oceny zdolności organizacyjnych

 • Przywództwa, wyższej kadry zarządzającej wspierającej powstawanie procesu;
 • Kultury, docenianiającej znaczenia koncentracji na kliencie, pracy zespołowej, odpowiedzialności osobistej i woli zmian;
 • Kompetencji, umiejętności i metodologii potrzebnych do przeprojektowywania procesów;
 • Nadzoru, mechanizmów zarządzania złożonymi projektami i inicjatywami w zakresie zmian.

  Działanie i funkcje programu

  Zobacz funkcje programu PEMM Audyt oraz przykładowe okna programu   


 • © 1993-2019 Falcom® | Oferta | Szkolenia | Oprogramowanie | Bazy danych | Klienci | Cennik | Zamówienia | Kontakt | eBiuletyn |