Działanie programu Strategy Manager

Sformułowanie strategii, umożliwiającej podniesienie konkurencyjności firmy i prowadzącej do jej rozwoju, wymaga trudnej i pracochłonnej analizy sytuacji, w jakiej znajduje się firma oraz umiejętności przewidywania kierunków zachodzących zmian. Olbrzymim ułatwieniem w szybkiej i sprawnej budowie takiej konkurencyjnej strategii jest program Strategy Manager. Strategy Manager umożliwia zarówno kompleksową ocenę pozycji firmy w otoczeniu, jak również takie zaprojektowanie celów strategicznych, które będą prowadzić do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Funkcje programu

 • analiza PESTER;
 • analiza scenariuszy stanów otoczenia;
 • analiza map grup strategicznych;
 • analiza atrakcyjności sektora;
 • analiza kluczowych czynników sukcesu;
 • analiza portfela produktów;
 • analiza cyklu życia produktów i cyklu życia firmy;
 • analiza przepływów pieniężnych (cash flows);
 • analiza efektywności gospodarowania;
 • analiza SWOT;
 • generator inicjatyw strategicznych;
 • definiowanie celów strategicznych;
 • oreślanie korelacji celów;
 • tworzenie mapy strategii;
 • generowanie dokumentu strategii (format MS Word i HTML).

  Przykładowe okna programu


  Scenariusze stanów otoczenia. Scenariusz optymistyczny

  Scenariusz optymistyczny

  Graficzna prezentacja scenariuszy stanów otoczenia

  Scenariusze stanów otoczenia

  Analiza konkurentów. Mapy grup strategicznych

  Mapy grup strategicznych

  Analiza efektywności gospodarowania. Zmiany ilościowe

  Analiza efektywności gospodarowania

  Analiza zmian przychodów ze sprzedaży i zysku

  Analiza zmian przychodów

  Analiza portfela produktów

  Cykl życia produktu

  Analiza SWOT. Wyznaczenie pozycji strategicznej i prawdopodobieństwa sukcesu

  Analiza SWOT

  Korelacje celów strategicznych. Mapa strategii

  Mapa strategii

  Wydruk dokumentu strategii (podgląd)

  Strategia

  Informacje o programie Strategy Manager   

 • Spis treści dokumentu strategii oraz informacje o programie Strategy Manager Pobierz
 • Ulotka programu Strategy Manager Pobierz

  Informacje dodatkowe   

 • Strategia organizacji (narzędzia)
 • Cykl życia produktu (estymacja parametrów funkcji sprzedaży)
 • Czynniki wpływające na decyzje zakupowe (teorie motywacji)

   

 • © 1993-2019 Falcom® | Oferta | Szkolenia | Oprogramowanie | Bazy danych | Klienci | Cennik | Zamówienia | Kontakt | eBiuletyn |