Działanie programu PEMM Audyt

Model Dojrzałości Procesów i Przedsiębiorstwa (Process and Enterprise Maturity Model, PEMM) zakłada, że istnieje pięć czynników umożliwiających realizację procesu: projekt, wykonawcy, właściciel, infrastruktura i mierniki oraz cztery zdolności organizacyjne: przywództwo, kultura, kompetencje i nadzór.
Model PEMM wyróżnia cztery poziomy siły czynników umożliwiających realizację procesu (P-1, P-2, P-3, P-4) oraz cztery poziomy zdolności organizacyjnych (E-1, E-2, E-3, E-4).
Program umożliwia przeprowadzenie audytu wszystkich procesów przedsiębiorstwa według metodyki PEMM.

Funkcje programu pozwalają na ocenę:

 • Wszechstronnej specyfikacji sposobu realizacji procesu;
 • Wykonawców, którzy wykonują proces, zwłaszcza w kontekście ich umiejętności i kompetencji;
 • Właścicieli, członków wyższej kadry zarządzającej, którzy ponoszą odpowiedzialność za proces i jego rezultaty;
 • Infrastruktury, systemów informatycznych i metod zarządzania ułatwiających realizację procesu;
 • Mierników, sposobów pomiaru stosowanych przez firmę do obserwacji wskaŸników efektywności procesu;
 • Przywództwa, wyższej kadry zarządzającej wspierającej powstawanie procesu;
 • Kultury, docenianiającej znaczenia koncentracji na kliencie, pracy zespołowej, odpowiedzialności osobistej i woli zmian;
 • Kompetencji, umiejętności i metodologii potrzebnych do przeprojektowywania procesów;
 • Nadzoru, mechanizmów zarządzania złożonymi projektami i inicjatywami w zakresie zmian.

  PEMM Audyt umożliwia również:

 • automatyczne utworzenie mapy ryzyka dla każdego z procesów;
 • generowanie dokumentu audytu (format MS Word i HTML).

  Przykładowe okna programu


  Mapa ryzyka dla przykładowego procesu

  Mapa ryzyka

  Ocena czynników związanych z analizowanym procesem

  Czynniki związane z funkcjonowaniem procesów

  Raport z audytu procesów

  Raport w MS Word

  Bonus


  Program do analizy 7S McKinseya

  W pakiecie z programem PEMM Audyt dostarczamy gratis oprogramowanie do analizy przedsiębiorstwa wg metody 7S McKinseya. Program umożliwia automatyczne generowanie dokumentu z wykonanej analizy (format MS Word i HTML).

  Karta oceny czynników 7S

  Analiza 7S

  Raport z analizy 7S

  Raport w MS Word

   

 • © 1993-2019 Falcom® | Oferta | Szkolenia | Oprogramowanie | Bazy danych | Klienci | Cennik | Zamówienia | Kontakt | eBiuletyn |