Publikacje

dr Zbigniew Fałek

 • Przegląd podstawowych narzędzi i metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 8/2010;
 • Korelowanie celów strategicznych i budowa mapy strategii przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 9/2010;
 • Metody doskonalenia i audytu procesów biznesowych przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 10/2010;
 • Audyt poziomu dojrzałości zarządzania kapitałem ludzkim, Personel i Zarządzanie nr 11/2010;
 • Raportowanie poziomu realizacji strategii przedsiębiorstwa, Magazyn Controlling nr 10/2010;
 • Systemy zintegrowanego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 11/2010;
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Personel i Zarządzanie nr 12/2010;
 • Strategiczna analiza zagrożeń działalności przedsiębiorstwa, metody i techniki pomiaru oraz oceny ryzyka, Magazyn Controlling nr 11/2010;
 • Strategiczne zarządzanie portfelem produktów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 12/2010.
 • Metody i techniki negocjacji, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 1/2011;
 • Strategiczne projektowanie procesu zmian oraz zarządzanie ryzykiem zmian w przedsiębiorstwie, Personel i Zarządzanie nr 1/2011;
 • Wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi przy pomocy Balanced Scorecard, Personel i Zarządzanie nr 2/2011;
 • Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 3/2011;
 • Analiza słabych stron planowania i realizacji budżetu projektów, Magazyn Dyrektorów Finansowych Strategie 3/2010;
 • Nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 4/2011;
 • Analiza dróg krytycznych i rezerw czasowych budżetów projektów, Magazyn Dyrektorów Finansowych Strategie 4/2011;
 • Analiza konkurencji i czynników marketingowych decydujących o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 5/2011.

 • © 1993-2019 Falcom® | Oferta | Szkolenia | Oprogramowanie | Bazy danych | Klienci | Cennik | Zamówienia | Kontakt | eBiuletyn |