Public Administration and Management

z oprogramowaniem Personal Data Organizer

Hotel Qubus Łódź 6-7 grudnia 2012 r.
Łódź, Aleja Adama Mickiewicza 7

Uczestnicy

Kompleksowy certyfikowany program szkoleniowy dla kadry zarządzającej lokalną administracją publiczną.

Korzyści

Szybkie opanowanie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznego zarządzania w administracji publicznej. Zwiększenie efektywności działalności urzędu oraz doskonalenie umiejętności zarządzania zespołami pracowników, zarządzania zmianami oraz organizowania i przetwarzania informacji.

Zakres

Identyfikacja sił i słabości oraz szans, ryzyk i zagrożeń występujących w organizacjach administracji publicznej. Prezentacja narzędzi i metod planowania pracy, zarządzania zespołami pracowników oraz kaskadowania i realizacji zadań.

© 1993-2019 Falcom® | Oferta | Szkolenia | Oprogramowanie | Bazy danych | Klienci | Cennik | Zamówienia | Kontakt | eBiuletyn |