Znak towarowy

Na mocy Ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 17 z póĽn. zm.) w dniu 24.01.2001 Urz±d Patentowy RP zarejestrował znak towarowy słowny: falcom.

Prawo z rejestracji

Prawo z rejestracji znaku towarowego trwa od 22.07.1997 a na wymieniony znak Firma otrzymała ¶wiadectwo ochronne nr 121553. Informacja o rejestracji opublikowana została w Wiadomo¶ciach Urzędu Patentowego Nr 9/2000.


© 1993-2019 Falcom® | Oferta | Szkolenia | Oprogramowanie | Bazy danych | Klienci | Cennik | Zamówienia | Kontakt | eBiuletyn |